Sazebník pronájmu v Komunitním centru sv. Prokopa

Sazebník pronájmu v Komunitním centru sv. Prokopa

sál

Prostor cena Kč / hod cena Kč / další započatá hod příprava prostoru úklid
sál  3000 1500 500 500
Klubovna 1 1000 700 300 300
Klubovna   2   1000 700 300 300

 

Kapacita prostor Komunitního centra

  počet sedících počet stojících cca
sál 100 30
Klubovna 1 40 20
Klubovna 2 50 20
Klubovna 1 + 2 80 20

Máte-li zájem o pronájem našich prostor, obraťte se na ředitelku Komunitního centra, paní Lucii Fričovou. Máte - li zájem o pronájem prostor sálu ke konání schůzí bytového družstva, obracejte se na pana Tomáše Vítka.

klubovna K2