Farní společenství

Farní společenství

Modlitby matek

MM tvoří ekumenické modlitební společenství křesťanských žen, které se scházejí k modlitbě ve skupinkách po 2 – 8 maminkách zpravidla 1 týdně. Jsou to ženy, které si uvědomují svou zodpovědnost a zároveň omezené možnosti při doprovázení svých dětí. Vyvrcholením této modlitby je odevzdání dětí do Boží náruče. Bezpodmínečně ale musí dodržovat tři zásady: mlčet o věcech, které se při setkání dozví, neradit si a  nekritizovat druhé. Z tohoto důvodu se doporučuje tvořit uzavřená společenství a pomáhat zakládat nová. V našem společenství je šest maminek a scházíme se každé úterý od 19 hodin v rodinném domku ve Stodůlkách.

  • Kontakt: Lenka  774 934 519

 

Senioři a setkání nad Písmem – Křesťané III. věku

Scházíme se dvakrát měsíčně vždy druhý a čtvrtý čtvrtek v 16 hodin nyní v Komunitním centru sv. Prokopa. Čteme, modlíme se a sdílíme nad liturgickými texty z následující neděle, také občas něco zazpíváme a přimlouváme se za potřeby naše či našich blízkých a známých, zveme hosty. Často vnímáme přítomnost Božího Ducha, jeho vedení a útěchu v Božím Slově. Přijďte a připojte se k nám, těšíme se na vás!

  • Kontakt: Pavla 776 712 084 a Eva 604 895 428

            

Společenství mladých rodin

Nové společenství mladých rodin se na faře začalo scházet teprve na jaře roku 2016. Naší společnou touhou bylo seznámit se s věkově podobnými manželskými páry s dětmi v podobném věku, sdílet své radosti i starosti a také se navzájem podporovat modlitbou. Zatím tvoříme skupinku čtyř rodin s malými dětmi (nejstaršímu dítěti je 3,5 roku). Každé setkání má na starost jiný manželský pár, který zajistí, či si sám připraví téma (nebo poprosí kněze), občerstvení, společnou modlitbu, případně hudbu. Témata vycházejí z toho, čím právě žijeme, co nás zajímá, s čím se potýkáme, například společná modlitba manželů, svátost manželství v praxi. Naše společenství není jenom o přednáškách, ale také o dobrém popovídání o našich dětech, rodinách, práci a tak podobně. Hlídání dětí zajištěno. Moc rádi mezi sebou přivítáme nové zájemce.

  • Kontakt: Markovi email: rveve@seznam.cz

 

Maminky na mateřské

Společenství maminek na mateřské dovolené se schází v klubovně garáž v Komunitním centru každé úterý od 9:30 do 12h. Každý týden si tvoříme vlastní program. Ten má sloužit především pro nás maminky, abychom se něco nového dozvěděly, společně jsme sdílely své tipy a zkušenosti a v neposlední řadě se společně modlily. Děti si spolu mezitím hrají na koberci. Při teplém počasí (květen, červen a září) se scházíme na farní zahradě, kde je pro děti k dispozici trampolína a krmení zvířátek. V červenci a srpnu pak pořádáme společné obědy v našich domácnostech. Vítány jsou všechny maminky (i nevěřící či hledající) nejen na rodičovské dovolené, které se touží začlenit do nějakého společenství.

  • Kontakt: Martina email: martina.rombaldova@seznam.cz

 

Růžencové společenství

Na modlitbu růžence se scházíme v našich bytech. Napřed si vzájemně sdělíme, za co chceme děkovat a za co prosit, a pak se modlíme růženec. Volbu tajemství přizpůsobujeme liturgickému roku. Do své modlitby zahrnujeme své rodiny, přátele, farnost, CMŠ Srdíčko i aktuální potřeby církve a světa. Svatý Jakub v 5, 16 říká, že mnoho zmůže modlitba spravedlivého, a tak prosíme, aby nás Bůh udělal spravedlivými a my mohli mnoho vyprosit. Někteří z nás se scházejí pravidelně již 10 let, někdo přijde, když zrovna může. Ve školním roce se setkáváme v neděli večer. O prázdninách, kdy se o víkendech rodiny „stěhují“ na prázdniny, dovolenou a zase zpátky, se naše setkání konají ve všední den, který si na začátku prázdnin určíme.

  • Kontakt: Eva 775 668 454, evamanychova@seznam.cz

 

Společenství sv. Jana Pavla II.

Scházíme se 2. a 4. čtvrtek (19.00-21.00) v měsíci v rodinném domě ve Stodůlkách k modlitbě spontánních chval charismatického charakteru, k rozjímání Slova Božího a ke vzájemnému sdílení. 

  • Kontakt: Jana 777 970 013 nebo neumann@fsv.cvut.cz

 

Putovní svatyňky

V naší farnosti od roku 1999 putuje obraz Panny Marie. Projekt je nabídkou Schönstattského hnutí pro kohokoliv, kdo chce obraz přijmout, vystavit jej na důstojném místě a hledat chvíli času pro Boha a pro své blízké. Maria se vydala na cestu k Alžbětě a může se vydat i k nám, pokud ji chceme přijmout. V náručí drží Ježíše, ten největší dar, který nám Bůh skrze Marii daroval. Účastníci projektu mají u sebe obraz zhruba 3 dny, pak jej předávají dalšímu podle předem daného rozvrhu.

  • Kontakt: Eva 606 865 549, evasiprova@seznam.cz

 

Čtvrteční SMS

Už uplynulo mnoho jar a mnoho zim od chvíle, kdy se začala farní společenská místnost poprvé hemžit mladými, kteří byli v nedávné době vypuštění do světa zpod ochranných křídel svých katechetů a katechetek. Dnes se scházíme každý čtvrtek v časech dobrých i zlých, v počtu hojném i nižším, ve věku převážně vysokoškolském. Společně se modlíme, jíme, slavíme, sdílíme naše každodenní radosti i starosti nejen duchovní… Naší farnosti se snažíme prospívat modlitbou i službou, kam naše síly stačí. Přijďte ve čtvrtek v 19:00 na faru, jste srdečně zváni!

  • Kontakt: Michal 606 373 586, smsspolco@googlegroups.com

 

Ronace

Úterý od 19. hodin v KC. Středoškoláci patnáct až devatenáct let. Rádi uvítáme další. #TweetingWithGod.

 

Modlitební společenství rodičů

Každý 2. a 4. čtvrtek v měsíci se scházíme v menší skupince ke společné modlitbě. Skupinka vznikla jako modlitební setkávání rodičů dětí, které v naší farnosti chodí na náboženství. Spojuje nás touha po společné modlitbě v menším kroužku. Náplní setkání je hlavně modlitba chval, díků a přímluv za naše děti, za sebe navzájem, za farnost a za další potřeby. Modlitbu prokládáme zpěvy z Taizé nebo jednoduchými modlitebními písněmi. Najdeme ale samozřejmě i prostor pro vzájemné sdílení. Občas vyrazíme třeba i na výlet, či společné grilování. Setkávání probíhá každý 2. a 4. čtvrtek od 19:00 do cca 20:00.

  • Kontakt: Ignác mucha@centrum.cz

 

Taneční pro mládež

Tančíme pro zábavu a je úplně jedno, jak dobří jsme. Nejvíce se věnujeme společenským tancům, ale změna je důležitá a hlavně zábavná, a tak zkoušíme i jiné druhy tance. Scházíme se každou druhou sobotu v 18:00 v sále v KC a zůstáváme, jak dlouho se nám zrovna chce. Taneční jsou určeny pro mládež od 15 let. 

  •     Kontakt: Johanka 776 743 415