Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF P-STODŮLKY
od 24.10. do 7.11.2021 - 44. týden

neděle 24.10. 30. neděle v mezidobí - den modliteb za misie - sbírka na MISIE
Kostel sv. Prokopa 09:30 Za uzdravení a Boží požehnání pro bratra Dalibora
11:00 Za Janu a Přemysla Kmochovi.
Kostel svatého Jakuba Staršího 08:00 Za farnost.
09:30 Za misie a apoštolát.
18:00 Za Bertu Myslivcovou
pondělí 25.10. SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA
Kostel sv. Prokopa 18:00 Za zdraví rodičů.
Kostel svatého Jakuba Staršího 07:15 Poděkování za 35 let společného života
úterý 26.10. úterý 30. týdne v mezidobí
Kostel sv. Prokopa 08:30 Za zdraví pro Františka Majáka a jeho rodinu
středa 27.10. středa 30. týdne v mezidobí
Kostel sv. Prokopa 18:00 Za Farní Charitu.
čtvrtek 28.10. svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
Kostel sv. Prokopa 15:30 Za zdraví a Boží požehnání pro Jozefa Capeka a jeho rodinu
Kostel svatého Jakuba Staršího 07:15 Na poděkování za pouť ke svaté Ludmile.
pátek 29.10. pátek 30. týdne v mezidobí
Kostel sv. Prokopa 06:45 Za zemřelou Agnes
Kostel svatého Jakuba Staršího 18:00 Za zemřelého Ladislava Jurgu.
sobota 30.10. sobota 30. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Kostel svatého Jakuba Staršího 18:00 Za Boží požehnání, ochranu Matky Boží P. Marie pro P. Jana Lukeše.
neděle 31.10. 31. neděle v mezidobí
Kostel sv. Prokopa 09:30 Za Marka Straku
10:00 Za zemřelého Jana a celý rod
Kostel svatého Jakuba Staršího 08:00 Za zdraví a Boží požehnání pro maminku.
09:30 Za Farnost.
18:00 Za zemřelého Stanislava Šímu
pondělí 1.11. SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
Kostel sv. Prokopa 18:00 Za rodinu Kovářovu a Vávrovu.
Kostel svatého Jakuba Staršího 07:15 Za zomrelé rodiče Františka a Helenu a jejich rod.
úterý 2.11. VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
Kostel sv. Prokopa 08:30 Za duše v očistci
středa 3.11. nezávazná památka sv. Martina de Porres, řeholníka
Kostel sv. Prokopa 18:00 Za uzdravení a spásu Davida Pajera a celé jeho rodiny.
čtvrtek 4.11. památka sv. Karla Boromejského, biskupa
Kostel sv. Prokopa 15:30 Za zdraví a Boží požehnání pro Josefa Capeka a jeho rodinu.
Kostel svatého Jakuba Staršího 07:15 Za nová kněžská a řeholní povolání.
pátek 5.11. pátek 31. týdne v mezidobí (1. pátek v měsíci)
Kostel sv. Prokopa 06:45 Za kněze, kteří sloužili v naší farnosti.
Kostel svatého Jakuba Staršího 18:00 Za zemřelého Václava a Ludmilu Neumannovi
sobota 6.11. sobota 31. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Kostel svatého Jakuba Staršího 18:00 ( volná intence )
neděle 7.11. 32. neděle v mezidobí
Kostel sv. Prokopa 09:30 ( volná intence )
11:00 Za štěstí, zdraví, Boží požehnání a dary Ducha svatého pro Barunku
Kostel svatého Jakuba Staršího 08:00 Za požehnání pro rodinu Mužíkovu
09:30 Za farnost.
18:00 Za manžela Janu Fáru, který nás právě před třemi lety opustil.