Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF P-STODŮLKY
od 18.9. do 1.10.2023 - 39. týden

pondělí 18.9. pondělí 24. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 19.9. sv. Januária, biskupa a mučedníka
Kostel sv. Prokopa 08:30 <p>Za zemřelou kamarádku Ivu Krejčovou</p>
středa 20.9. památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků
Kostel sv. Prokopa 18:00 <p>Za maminku Věru, která by dnes oslavila sté narozeniny</p>
čtvrtek 21.9. svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Kostel svatého Jakuba Staršího 07:15 <p>Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu</p>
15:30 Za zemřelé a žijící rody Mrázků, Macků, Veselků a Miků.
pátek 22.9. pátek 24. týdne v mezidobí
Kostel sv. Prokopa 06:45 <p>Za zemřelou Viky s přítelem</p>
18:00 Na dobrý úmysl dárce
sobota 23.9. památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
Kostel svatého Jakuba Staršího 18:00 ( volná intence )
neděle 24.9. 25. neděle v mezidobí
Kostel sv. Prokopa 09:30 Za zemřelého tatínka Milana Mužíka a duše v očistci
11:00 Za farnost
Kostel svatého Jakuba Staršího 08:00 Za celou živou i zemřelou rodinu z Blatničky a Ostravy
18:00 ( volná intence )
pondělí 25.9. pondělí 25. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 26.9. sv. Kosmy a Damiána, mučedníků
Kostel sv. Prokopa 08:30 <p>Za rodinu Kovářovu a Vávrovu</p>
středa 27.9. památka sv. Vincence z Pauly, kněze
Kostel sv. Prokopa 18:00 Za farní charitu
čtvrtek 28.9. SLAVNOST SV. VÁCLAVA
Kostel svatého Jakuba Staršího 18:00 Na dobrý úmysl dárce
pátek 29.9. svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Kostel sv. Prokopa 06:45 Na dobrý úmysl dárce
Kostel svatého Jakuba Staršího 18:00 Za Boží požehnání a dary Ducha svatého pro P. Michala Hladíka, P. Matěje Jirsu, P. Radka Tichého, P. Václava Šustra, P. Jaroslava Mrňu, P. Jiřího Zemana a všechny kněze kteří působili ve stodůlecké farnosti. Za Boží požehnání a ochranu Matky Boží Panny Marie pro Michala Řechtáčka.
sobota 30.9. památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Kostel svatého Jakuba Staršího 18:00 Za zemřelého P. Karla Kunzla a zemřelého P. Jána Petroviče.
neděle 1.10. 26. neděle v mezidobí
Kostel sv. Prokopa 09:30 <p>za nemocnou maminku</p>
11:00 ( volná intence )
Kostel svatého Jakuba Staršího 08:00 Za farnost
09:30 za zemřelou babičku Anežku Burianovou a za duše v očistci
18:00 ( volná intence )