Křest

Křest

Ten, kdo je pokřtěný, se stává Božím dítětem, je přičleněn k církvi a v nebi má připravené místo, které mu nikdo nevezme. Informace o tom, co je potřeba ke křtu, naleznete zde; a jak křest probíhá zde.

Křest malých dětí 

Ke křtu rodiče obvykle nosí malé děti již brzy po narození. Před křtem je třeba absolvovat individuální přípravu, bližší informace Vám rád sdělí kterýkoli kněz. Kontaktujte, prosíme, přímo kněze nebo jáhna, kterého chcete o křest vašeho dítěte požádat. 

Formulář žádosti o křest zašlete po domluvě s knězem na adresu matriky @ farnoststodulky.cz.

Propuštění z farnosti kvůli křtu mimo naši farnost

Potřebujete-li propuštění z farnosti za účelem křtu malých dětí v jiné farnosti, pište, prosíme na adresu matriky @ farnoststodulky.cz

Křest dětí školního věku

Křest dětí školního věku probíhá v rámci výuky náboženství, která se koná ve středu (I. stupeň) či v úterý (II. stupeň). Obraťte se, prosíme, na pana faráře kvůli domluvě. 

Křest dospělých 

Příprava na křest dospělých probíhá ve čtvrtek od 19.00 v Komunitním centru sv. Prokopa. Máte-li o křest zájem, neváhejte v tento čas do KC přijít.