Svatba

Svatba

Když se dva lidé berou v kostele, dostávají Boží požehnání a do srdce je jim vylita nadpřirozená láska, která má sílu vytrvat až do smrti. Svatbu v kostele je možné slavit, pokud je alespoň jeden ze snoubenců pokřtěný v katolické církvi. Informace o tom, co je potřeba ke svatbě, naleznete zde; a jak svatba v kostele probíhá zde.

Svatba v naší farnosti

V případě zájmu o svatbu v kostele kontaktujte přímo konkrétního kněze, který by vás měl oddávat, nejlépe čtyři až tři měsíce před plánovaným sňatkem.

Propuštění pro svatbu mimo naši farnost

Potřebujete-li propuštění z farnosti kvůli svatbě v kostele mimo Prahu 13, pište, prosíme, na adresu matriky @ farnoststodulky.cz. 

Příprava na svatbu

V naší farnosti se příprava na život v manželství koná pod vedením manželů Folejtarových a P. Jana Kotase.