Kostel svatého Jakuba Staršího

Kliknutím mapku aktivujete
Logo Kostel svatého Jakuba Staršího
O místu:

Farní kostel sv. apoštola Jakuba Většího je doložen poprvé k roku 1292. Až do 19. století se dochovala románská loď s gotickým presbytářem ze 13. století. Okna (alespoň v presbytáři) byla malovaná, dochovalo se vyobrazení představující sv. Marii Magdalénu. Vedle kostela se nacházela dřevěná stupňovitá čtyřboká zvonice. Kolem kostela se původně rozkládal hřbitov, roku 1835 byl přenesen za obec. 

Románský kostel přestal vyhovovat potřebám stodůlecké farnosti, a byl proto roku 1901 zbořen. Na jeho místě byl postaven kostel nový v pseudogotickém slohu podle návrhu M. Krcha. Z původního kostela se dochoval pouze svatostánek. 

Kostel je též bezbariérový. Vstupní branka je na pravé straně kostela a vchod do kostela z pravé strany je s nájezdem.

Dnes již nepoužívaný oltář je pseudogotický, zhotovený firmou Petr Bušek a synové v Sychrově, oltářní obraz svatého Jakuba pochází od Konstantina Buška. Poslední významná rekonstrukce byla provedena v 90. letech 20. století. Současný oltář pochází z roku 2000, pozlacen byl Jaroslavem Boubínem. Ve zdi kostela se nachází náhrobní kámen staroboleslavského kanovníka Matěje Šimáka. 

Bohoslužby: neděle 8.00, 9:30 a 18:00; pondělí 7:15, čtvrtek 7:15, pátek 18:00

Pouť 25. července, posvícení 11. října.

Nejbližší události v místě (rozmezí od 14.6. do 24.6.2024)

Den Čas Druh intence
pátek
14.6.
18:00 Mše svatá Za zemřelé sourozence Táňu a Jana Kočanovi
18:45 Adorace se svátostným požehnáním
sobota
15.6.
18:00 Mše svatá Za Barboru Valerovou v den jejích narozenin
neděle
16.6.
08:00 Mše svatá Za děti a vnuky o dary ducha sv., zdraví a dobré vztahy v rodinách
09:30 Mše svatá Za spásu duše zemřelého Josefa Novotného
18:00 Mše svatá

Za farnost

čtvrtek
20.6.
07:15 Mše svatá
pátek
21.6.
18:00 Mše svatá
18:45 Adorace se svátostným požehnáním
sobota
22.6.
18:00 Mše svatá

Za farnost

neděle
23.6.
08:00 Mše svatá
09:30 Mše svatá Za zemřelé rodiče Leflerovy, syna Jaroslava a živou rodinu
18:00 Mše svatá

Místo uskutečnění

50.0492139N, 14.3127261E

Sdílejte info