Kostel svatého Jakuba Staršího

Kliknutím mapku aktivujete
Logo Kostel svatého Jakuba Staršího
O místu:

Farní kostel sv. apoštola Jakuba Většího je doložen poprvé k roku 1292. Až do 19. století se dochovala románská loď s gotickým presbytářem ze 13. století. Okna (alespoň v presbytáři) byla malovaná, dochovalo se vyobrazení představující sv. Marii Magdalénu. Vedle kostela se nacházela dřevěná stupňovitá čtyřboká zvonice. Kolem kostela se původně rozkládal hřbitov, roku 1835 byl přenesen za obec. 

Románský kostel přestal vyhovovat potřebám stodůlecké farnosti, a byl proto roku 1901 zbořen. Na jeho místě byl postaven kostel nový v pseudogotickém slohu podle návrhu M. Krcha. Z původního kostela se dochoval pouze svatostánek. 

Kostel je též bezbariérový. Vstupní branka je na pravé straně kostela a vchod do kostela z pravé strany je s nájezdem.

Dnes již nepoužívaný oltář je pseudogotický, zhotovený firmou Petr Bušek a synové v Sychrově, oltářní obraz svatého Jakuba pochází od Konstantina Buška. Poslední významná rekonstrukce byla provedena v 90. letech 20. století. Současný oltář pochází z roku 2000, pozlacen byl Jaroslavem Boubínem. Ve zdi kostela se nachází náhrobní kámen staroboleslavského kanovníka Matěje Šimáka. 

Bohoslužby: neděle 8.00, 9:30 a 18:00; pondělí 7:15, čtvrtek 7:15, pátek 18:00

Pouť 25. července, posvícení 11. října.

Nejbližší události v místě (rozmezí od 28.9. do 8.10.2023)

Den Čas Druh intence
čtvrtek
28.9.
18:00 Mše svatá

Na dobrý úmysl dárce

pátek
29.9.
18:00 Mše svatá Za Boží požehnání a dary Ducha svatého pro P. Michala Hladíka, P. Matěje Jirsu, P. Radka Tichého, P. Václava Šustra, P. Jaroslava Mrňu, P. Jiřího Zemana a všechny kněze kteří působili ve stodůlecké farnosti. Za Boží požehnání a ochranu Matky Boží Panny Marie pro Michala Řechtáčka.
18:30 Adorace
sobota
30.9.
18:00 Mše svatá Za zemřelého P. Karla Kunzla a zemřelého P. Jána Petroviče.
neděle
1.10.
08:00 Mše svatá

Za farnost

09:30 Mše svatá

za zemřelou babičku Anežku Burianovou a za duše v očistci

18:00 Mše svatá ( volná intence )
čtvrtek
5.10.
07:15 Mše svatá ( volná intence )
pátek
6.10.
18:00 Mše svatá

Za kněze, kteří sloužili v naší farnosti

18:45 Adorace
sobota
7.10.
18:00 Mše svatá ( volná intence )
neděle
8.10.
08:00 Mše svatá

Na poděkování za 75 let života s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie

09:30 Mše svatá ( volná intence )
18:00 Mše svatá ( volná intence )

Místo uskutečnění

50.0492139N, 14.3127261E

Sdílejte info