Návštěvy nemocných

Návštěvy nemocných

Nemocní jsou pokladem církve; skrze své trápení se připojují k trpícímu Ježíši. Je možné domluvit pro nemocné návštěvu kněze: obyčejný lidský rozhovor, modlitbu a povzbuzení, svátost smíření, svátost pomazání nemocných, svaté přijímání.