Vzdělávací setkání pro dospělé

Vzdělávací setkání pro dospělé

Základy křesťanské víry 

Kdy: Každý čtvrtek od 19:00 do 20:00

Kde: V přízemí Komunitního centra

Pro koho: Pro všechny, kdo by rádi poznali základy křesťanské víry

Kontakt: P. Václav Šustr

Hlavním účelem setkávání nad základy křesťanské víry je příprava dospělých na křest či biřmování; setkání jsou ale otevřena všem zájemcům o poznání či prohloubení víry. Součástí je nejen přednáška, ale i otevřená diskuse a společné hledání praktického smyslu článků víry. 


Beta - křesťanství pro mírně pokročilé 

Kdy: Každou středu od 10:00 do 12:00 během školního roku

Kde: V přízemí Komunitního centra

Pro koho: Pro všechny, kteří chtějí přijít na kloub věcem souvisejícím s křesťanstvím 

Kurzy Beta jsou tvořeny přednáškou a diskusí na jednotlivá zajímavá témata křesťanského života. V současné době probíhá cyklus přednášek věnovaný historii církve. Není nutné se předem přihlašovat, je možné navštívit i jen některá setkání.

"Náboženství" pro rodiče 

Kdy: Ve středu 1x za 14 dní (kdy nejsou ministranti) - od listopadu

Kde: V přízemí Komunitního centra (za kancelářemi)

Pro koho: Pro rodiče, kteří doprovázejí své děti na náboženství

Kontakt: Tereza Pokorná

Jedná se o nabídku pro rodiče, kteří chtějí využít času při čekání na děti během výuky náboženství: diskuse na systematicky probíranými tématy naší víry.