Vzdělávací setkání pro dospělé

Vzdělávací setkání pro dospělé

Základy křesťanské víry 

Kdy: Každý čtvrtek od 19:00 do 20:00

Kde: V přízemí Komunitního centra

Pro koho: Pro všechny, kdo by rádi poznali základy křesťanské víry

Hlavním účelem setkávání nad základy křesťanské víry je příprava dospělých na křest či biřmování; setkání jsou ale otevřena všem zájemcům o poznání či prohloubení víry. Součástí je nejen přednáška, ale i otevřená diskuse a společné hledání praktického smyslu článků víry. 

Beta - křesťanství pro mírně pokročilé 

Zveme na tradiční kurz Beta, který se tento rok bude konat 1x za 14 dní, a to ve níže uvedené středy od 10:00 v KC sv. Prokopa.
Tématem budou témata víry přítomná v některých dílech české literatury 20. století.
Přednáší a moderuje teolog, literární vědec a nový pastorační asistent v naší farnosti ThLic. Mgr. Tomáš Sixta.

 

Rozpis témat:

  4.10. Co nám může říci krásná literatura o naší víře 

18.10. Barokní zbožnost Bohuslava Reynka 

  1.11. Radostná víra Jana Zahradníčka 

15.11. Víra jako kotva našeho života v básních Ivana M. Jirouse

29.11. Modlitba jako zápas: hledání Boha v současné české poezii

"Náboženství" pro rodiče 

Kdy: Ve středu 1x za 14 dní (kdy nejsou ministranti) - od listopadu

Kde: V přízemí Komunitního centra (za kancelářemi)

Pro koho: Pro rodiče, kteří doprovázejí své děti na náboženství

Kontakt: Tereza Pokorná

Jedná se o nabídku pro rodiče, kteří chtějí využít času při čekání na děti během výuky náboženství: diskuse na systematicky probíranými tématy naší víry.