Nemocniční kaplani v Praze

Nemocniční kaplani v Praze

 

Duchovní péče ve zdravotnických zařízeních probíhá obvykle na požádání: sdělte zdravotnímu personálu nebo koordinátorovi duchovní péče, že máte zájem o návštěvu nemocničního kaplana. Každá nemocnice má obvykle osobu, která koordinuje klinickou pastorační péči pro celou nemocnici, a ta vám návštěvu nemocničního kaplana zajistí. Nemocniční kaplani nabízejí rozhovor, naslouchání, lidskou blízkost a doprovázení v době nemoci. Pomáhají snižovat stres, překonávat osamění a hledat cestu, jak důstojně zvládnout obtížnou situaci. Těm, kdo mají zájem, nabízejí modlitbu, svátosti, četbu Bible. Poskytují péči v duchovní oblasti všem lidem bez rozdílu jejich vyznání či světového názoru. Zachovávají mlčenlivost a respektují svobodu svědomí. Na žádost jsou k dispozici při udílení svátostí.

 

 

PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE
ÚSTAVNÍ 91, 181 02 PRAHA 8

FAKULTNÍ NEMOCNICE V MOTOLE
V ÚVALU 84, 150 06 PRAHA 5

NEMOCNICE NA HOMOLCE
ROENTGENOVA 2/37, 150 30 PRAHA 5

FAKULTNÍ NEMOCNICE BULOVKA
BUDÍNOVA 2, 180 81 PRAHA 8

THOMAYEROVA NEMOCNICE V KRČI
VÍDEŇSKÁ 800, 140 59 PRAHA 4

ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
U VOJENSKÉ NEMOCNICE 1200, 169 02 PRAHA 6

VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE
U NEMOCNICE 499/2, PRAHA 2, PSČ 128 08

FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY
ŠROBÁROVA 1150/50, 100 34 PRAHA 10

NEMOCNICE NA FRANTIŠKU
NA FRANTIŠKU 847/8, 110 00 PRAHA 1

NEMOCNICE SV. ALŽBĚTY NA SLUPI s.r.o.
NA SLUPI 448/6, 128 00 PRAHA 2

NEMOCNICE SV. KŘÍŽE ŽIŽKOV, s.r.o.
KUBELÍKOVA 1250/16, 130 00 PRAHA 3

 

další informace naleznete na stránkách pražského arcibiskupství.