Komunitní centrum sv. Prokopa

Kliknutím mapku aktivujete
Logo Komunitní centrum sv. Prokopa
O místu:

Komunitní centrum sv. Prokopa je místem setkávání lidí v Boha věřících i lidí víře otevřených a hledajících.

Farnost Stodůlky zde pořádá výuku náboženství pro všechny věkové skupiny dětí i mládeže, koná se zde příprava dospělých ke křtu či biblické kurzy. Setkávají se zde maminky na mateřské dovolené, handicapovaní i senioři. Probíhají zde pravidelné přednášky, výstavy, koncerty, společenské večery, kreativní kurzy (např. psaní ikon či keramika), cvičení pro ženy. V průběhu roku jsou děti zvány na setkání se sv. Mikulášem, adventní jarmark, masopustní karneval či barvení vajíček.

V bohatě zásobené knihovně lze vypůjčit knihy s křesťanskou tématikou, v malém obchůdku je možné knihy a devocionálie zakoupit.

V centru sídlí mimo jiné Farní charita Stodůlky a psychoterapeutická poradna, sál a klubovny Komunitního centra lze pronajmout pro pořádání akcí.

Kostel sv. Prokopa, který je součástí Komunitního centra, je otevřen po celý rok k soukromé modlitbě každé pondělí, úterý a středu od 9 do 18 hodin.

 

Pro záležitosti týkající se akcí a programů v Komunitním centru, včetně pronájmů, kontaktujte ředitelku Komunitního centra, paní Lucii Fričovou

Nejbližší události v místě (rozmezí od 30.3. do 9.4.2023)

Den Čas Druh intence
pondělí
3.4.
18:30 Akce
čtvrtek
6.4.
23:00 Akce

Bdění v Getsemanské zahradě

Místo uskutečnění

50.049829, 14.345458

Sdílejte info