Ondřej Luštinec, regenschori, telefon +420 737 875 124. E-mail: ondrej.lustinec @ gmail. com

Ondřej Luštinec, regenschori, telefon +420 737 875 124. E-mail: ondrej.lustinec @ gmail. com

Hudební tělesa

Stodůlecký chrámový sbor

Náš farní sbor tvoří zhruba 20 amatérských zpěvaček a zpěváků. Je to smíšený sbor, který zpívá k obohacení liturgie mše svaté, zvláště o velkých svátcích a slavnostech. Zpívá výhradně duchovní skladby a písně, převážně ve čtyřhlasých úpravách. Noví zájemci jsou vítáni, podmínkou je čistá intonace a dobré předpoklady pro zpěv ve vícehlasém sboru.

Zkoušky probíhají na stodůlecké faře v úterý od 19.30 do 21.00 hodin.

  • Kontakt: Pavel: kococh @ centrum.cz

 

ProkopBand

Vzniknul po rodinných exerciciích v r. 2001, od r. 2002 doprovází bohoslužby v kostele sv. Prokopa. Kapelou postupně prošlo cca 30 lidí. Pravidelné zkoušky jsou dvakrát v měsíci v pátek večer, obvyklá bohoslužba, na které je možné ProkopBand slyšet, je třetí neděle v měsíci u Sv. Prokopa. Noví zájemci jsou vítáni. 

  • Kontakt: Max: 602 669 020

 

Jakobykapela

Jedná se o hudební těleso mladých lidí z farnosti, ve věku 15+, pro které je hudba důležitým nástrojem v modlitbě. Od občasného hraní na „šestých u Jakuba“ jsme se dopracovali až k pravidelné službě nejen při doprovázení mší, ale také modliteb chval. Scházíme se každou neděli od čtyř na faře, rádi mezi sebe přijmeme nové členy, kteří budou sdílet naši vizi.

  • Kontakt: Hedvika: hedvika.siprova@gmail.com

 

Dětská schola

Farní dětská schola a kapela pod vedením Marie Majerové je otevřená všem dětem, které by rády zpívaly či hrály při bohoslužbě v kostele sv. Prokopa od 9:30 hodin každou 1. neděli v měsíci. Zkoušky probíhají každou středu v Komunitním centru sv. Prokopa v sále v 1. patře od 17 do 18 hodin.