Hudební tělesa

Hudební tělesa

Hudební tělesa

Stodůlecký chrámový sbor

Náš farní sbor tvoří zhruba 20 amatérských zpěvaček a zpěváků. Je to smíšený sbor, který zpívá k obohacení liturgie mše svaté, zvláště o velkých svátcích a slavnostech. Zpívá výhradně duchovní skladby a písně, převážně ve čtyřhlasých úpravách. Noví zájemci jsou vítáni, podmínkou je čistá intonace a dobré předpoklady pro zpěv ve vícehlasém sboru.

Zkoušky probíhají na stodůlecké faře v úterý od 19.30 do 21.00 hodin.

  • Kontakt: Pavel: kococh @ centrum.cz

 

ProkopBand

Vzniknul po rodinných exerciciích v r. 2001, od r. 2002 doprovází bohoslužby v kostele sv. Prokopa. Kapelou postupně prošlo cca 30 lidí. Pravidelné zkoušky jsou dvakrát v měsíci v pátek večer, obvyklá bohoslužba, na které je možné ProkopBand slyšet, je třetí neděle v měsíci u Sv. Prokopa. Noví zájemci jsou vítáni. 

  • Kontakt: Max: 602 669 020

 

Jakobykapela

Jedná se o hudební těleso mladých lidí z farnosti, ve věku 15+, pro které je hudba důležitým nástrojem v modlitbě. Od občasného hraní na „šestých u Jakuba“ jsme se dopracovali až k pravidelné službě nejen při doprovázení mší, ale také modliteb chval. Scházíme se každou neděli od čtyř na faře, rádi mezi sebe přijmeme nové členy, kteří budou sdílet naši vizi.

 

Dětská schola

Farní dětská schola a kapela pod vedením Marie Majerové je otevřená všem dětem, které by rády zpívaly či hrály při bohoslužbě v kostele sv. Prokopa od 9:30 hodin každou 1. neděli v měsíci. Zkoušky probíhají každou středu v Komunitním centru sv. Prokopa v sále v 1. patře od 17 do 18 hodin.

 

Regenschori:

  • Kontakt: Ondřej Luštinec, E-mail: ondrej.lustinec @ gmail. com