Jak podpořit

Jak podpořit

Můžete nás podpořit modlitbou za farnost a kněze:

Pane Ježíši Kriste, ty jsi hlava církve, ty jsi hlava našeho farního společenství.
Dej nám, ať se máme rádi, ať máme jeden pro druhého správné slovo,
pomáhající skutek, odpuštění.
Chraň slabé, osvěcuj pochybující, posiluj malomyslné,
podrž kolísající, probuď dřímající, veď hledající, rozehřej vlažné.
Dej nám, ať jsme znamením tvé přítomnosti, tvé zachraňující lásky.

 

Pane Ježíši, děkujeme ti, že máme mezi sebou kněze,
tvého služebníka a správce Božích tajemství.
Prosíme tě, dej mu věrnost a vytrvalost v tak svaté službě
a nám živou víru, žes ho poslal ty.
Učinil jsi jej naším duchovním vůdcem; dej mu ducha moudrosti a rady,
dej mu upřímnost otcovské lásky a nám dar úcty a oddanosti,
ať pozorně nasloucháme jeho slovům.
Vybral jsi ho z nás a pro nás, člověka, který se musí potýkat se slabostmi našimi i svými.
Dej nám i jemu trpělivost a vzájemné pochopení.
Dej mu zdraví pro jeho těžkou službu.
Ať je naším dobrým pastýřem a přivede nás do nebe.

 

Můžete nás podpořit službou:

Hledáme dobrovolníky kostelníky – muže či ženy, kteří by 1x v týdnu otevřeli kostel na bohoslužbu, bohoslužbu by připravili a po mši sv. zavřeli kostel

Hledáme dobrovolníky kutily – muže šikovné a ochotné k pomoci s opravami ve farnosti

Dobrovolníky na jednotlivé akce -  kteří by se rádi ujali akcí: Farního společenského večera, Noci kostelů, Betlémů, Akcí pro děti (předvečer svátku Všech svatých) Misijní neděle, Vázání adventních věnců

Hledáme dobrovolníky na hlídání dětí na jednorázové akce (duchovní obnova, odpoledne pro manžele, apod.)

Hledáme dobrovolníky k úklidu kostela - ženy či muže, kteří by přibližně 1x za 6 týdnů uklidili před nedělí buď kostel sv. Jakuba, nebo kostel sv. Prokopa.

 

Můžete nás podpořit finančně pomocí trvalého příkazu částky na účet 127 380 389/0800. Potvrzení o daru vám rád vystaví pastorační asistent Tomáš Vítek (tel.: 721 137 586, email: [email protected]).

 

Můžete nás podpořit dědictvím, pokud si na farnost vzpomenete v poslední vůli.

 

Děkujeme Vám!