Seznam duchovních farnosti

Kněží působící ve farnosti v současnosti i v minulosti

Radek Tichý

Radek Tichý

administrátor ( od 1.9.2016 )

Konvertita, pokřtěn v 15 letech. Vystudoval sociologii, teologii a liturgiku. Vyučuje na teologické fakultě a rediguje webový portál Liturgie.cz.

Svátost smíření a rozhovor s knězem:

ÚT - 8:00 a 9:00 - kostel sv. Prokopa
PÁ - 7:07 - kostel sv. Prokopa

"Člověče, řeklo se ti, co je dobré, co od tebe Hospodin žádá: co jiného než jednat spravedlivě, milovat milosrdenství a pokorně kráčet se svým Bohem." (Mi 6,8)

Václav Šustr

Václav Šustr

kaplan ( od 1.7.2021 )

Datum svěcení: 19.6.2021

Svátost smíření a rozhovor s knězem:

ST- 17:30 - kostel sv. Prokopa
PÁ -17:30 - kostel sv. Jakuba St.
SO -17:30 - kostel sv. Jakuba St.

"Vždyť u Boha není nic nemožného." (Lk 1,37)

Jakub Jírovec, OT

Jakub Jírovec, OT

kaplan ( od 1.9.2015 )

Konvertita. Vystudoval žurnalistiku a politologii, teologii a církevní historii. Působí též ve farnosti Praha-Zlíchov a jako nemocniční kaplan. 

Svátost smíření a rozhovor s knězem:

PO -  17:30 - kostel sv. Prokopa

"Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte. Všechno zkoumejte, dobrého se držte; zlého se chraňte v každé podobě." (1 Sol 5,16-22)

P. Václav Dvořák

P. Václav Dvořák

kněz

Tak jako již mnoho let i nadále v naší farnosti vypomáhá podle svých možností a podle aktuálních potřeb.

Kromě naší farnosti vypomáhá v mnoha dalších farnostech Prahy a Středních Čech.

Svátost smíření a rozhovor s knězem:

Každou poslední středu v měsíci - 17:30 - 19:30 - kostel
sv. Prokopa

Každý první pátek v měsíci - 17:30 - 19:30 - kostel sv. Jakuba

"Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich." Mt 18,20

Adam Lodek

Adam Lodek

administrátor (1.8.2011 - 30.6.2016 )

P. Michael Špilar

P. Michael Špilar

administrátor (1.8.2004 - 30.6.2011 )

P. Josef Ptáček

P. Josef Ptáček

administrátor (1.8.2003 - 30.6.2004 )

P. Mariusz Kuzniar

P. Mariusz Kuzniar

administrátor (1.8.1998 - 30.6.2003 )

P. Stanislaw Góra

P. Stanislaw Góra

administrátor (1.8.1992 - 30.6.1998 )

P. Alois Kánský

P. Alois Kánský

administrátor (1.6.1985 - 30.8.1989 )

Zemřel 1.11.2008

P. Václav Filip

P. Václav Filip

farář (1.6.1959 - 31.8.1985 )

zemřel 20.4.1990

P. Emil Korba

P. Emil Korba

administrátor (1.6.1958 - 31.8.1959 )

P. Josef Koukl

P. Josef Koukl

farář (1.6.1954 - 31.8.1958 )

P. Vladimír Studený

P. Vladimír Studený

kněz (1.6.1952 - 31.8.1954 )

P. Jiří Holub

P. Jiří Holub

administrátor (1.6.1951 - 31.8.1952 )

P. Václav Kuthan

P. Václav Kuthan

kněz (1.6.1939 - 31.8.1950 )

Zemřel 20.12.1973

1