Zpověď

Zpověď

Ve zpovědi neboli svátosti smíření Bůh odpouští všechny hříchy, kterých se člověk dopustil a které před Bohem a jeho služebníkem, knězem, vyzná. Zpověď je možná u kteréhokoli kněze před či po bohoslužbách nebo po individuální domluvě kdykoli. Čas, kdy jsou Vám jednotliví kněží pravidelně k dispozici i bez ohlášení: 

Úterý  8:00-8:50; 9:30-10:00 Sv. Prokop P. Václav Šustr
Středa

17:30-17:50; 18:30-19:30

Sv. Prokop P. Václav Šustr
Pátek 7:07-7:30 Sv. Prokop P. Radek
Pátek

17:30-17:50; 18:30-19:30

Sv. Jakub P. Václav Šustr
Sobota 17:30-17:50 Sv. Jakub P. Václav Šustr
Neděle 7:30-7:50 Sv. Jakub (dle rozpisu)
Neděle 17:30-17:50 Sv. Jakub (dle rozpisu)