Plán na rok 2023

PLÁN NA TENTO ROK

říjen
 • 1.10.Zahájení akademického roku Mše sv. v 18:00 u Sv. Jakuba bude spojena s požehnáním vysokoškolákům a VŠ učitelům do nového akademického roku. Po mši se koná grilování na farní zahradě.
 • 4.10.Kurz Beta Setkání v 10 hodin v Komunitním centru bude věnováno tématu: Co nám může říci krásná literatura o naší víře. Přednáší a moderuje ThLic. Mgr. Tomáš Sixta.
 • 5.10.Chvály pro muže Společenství mužů zve ke společné chvále ve 20:30 v kostele sv. Prokopa. Rádi bychom pozvali všechny muže ke společné modlitbě chval, abychom si společně vyprosili sílu a požehnání být dobrými syny, manžely, otci ...
 • 7.10.Podzimní bazar dětského oblečení se bude konat v Komunitním centru od 9 do 13 hodin. Bližší informace: kcbazar.webnode.cz
 • 7.10.Brigáda Na podzimní brigádu na zahradě u fary a v kostele sv. Jakuba zveme v sobotu 7. října od 9 do 13 hodin
 • 8.10.Farní káva Setkání u kávy po ranní mši sv. na stodůlecké faře.
 • 9.10.Rekolekce pro seniory s P. Michalem Hladíkem v Rožmitále pod Třemšínem se uskuteční 9. - 11.10. Přihlašování u paní Lucie Fričové a paní Evy Baťkové. Prosíme o modlitbu za zdárný průběh.
 • 11.10.Zpověď pro děti Děti jsou zvány k pravidelnému přijetí svátostí smíření od 16:00 v kostele sv. Prokopa, rodiče se k nim mohou připojit dle kapacity kněží.
 • 14.10.

  Farní den u příležitosti posvěcení kostela sv. Jakuba 
  9:00 Ranní chvály v kostele
  9:30 Příprava zahrady
  11:00 Slavnostní mše sv. v kostele sv. Jakuba
  12:00 Oběd na farní zahradě
  13:00 Odpolední program ▪ beseda s Ak. mal. Martinou Špinkovou, zakladatelkou domácího hospice Cesta domů
  ▪ program pro děti divadlo a skákací hrad
  ▪ novokněžské požehnání od kaplana Michala
  16:00 Modlitba chval v kostele
  Děkujeme za příspěvek na společný stůl, který je možné ponechat ve farní kuchyni mezi 9:30 až 11:00.

 • 16.10.Modlitba chval V kostele sv. Prokopa od 19:30. Večerem provází chválová kapela TEENband.
 • 18.10.Kurz Beta Setkání v 10 hodin v Komunitním centru bude věnováno tématu: Barokní zbožnost Bohuslava Reynka. Přednáší a moderuje ThLic. Mgr. Tomáš Sixta.
 • 18.10.Povídání o eucharistii Povede P. Jan Kotas v KC sv. Prokopa od 16 hodin. Je určeno především rodičům dětí, které letos přistoupí poprvé k 1. sv. přijímání. Zváni jsou i rodiče dětí, které již ke svátosti přistupují.
 • 19.10.Křesťané 3. věku Pravidelné setkání nad Písmem se koná v 16 hodin v KC sv. Prokopa.
 • 19.10.Deskohraní Od 19 hodin se v Komunitním centru v klubovně „Garáž“ koná společné hraní deskových her pro všechny věkové kategorie. Bližší informace: [email protected]
 • 19.10.Setkání pro vedoucí společenství Od 19:00 v Komunitním centru zveme vedoucí našich farních společenství na
  společné setkání.
 • 21.10.Pouť pro ženy Pouť je určena ženám všech věkových kategorií. Další informace budou upřesněny na webu a v ohláškách.
 • 21.10.Podzimní brigáda u kostela sv. Prokopa a Komunitního centra se bude konat od 9 do 13 hodin. Je možné přijít kdykoli, pracovní oblečení s sebou.
 • 22.10.Misijní neděle Přispět na misie můžete tuto neděli zakoupením tradičních dobrot v kostele sv. Prokopa po dopoledních bohoslužbách a po ranní bohoslužbě v kostele sv. Jakuba.
 • 22.10.Farní káva Setkání u kávy po ranní mši sv. na stodůlecké faře.
 • 26.10.Dušičková floristika Možnost vyrobit si dekoraci pod vedením zkušené floristky je od 11 hodin v Komunitním centru. Veškeré potřeby budou připraveny. Tuto akci pořádáme ve spolupráci s MČ Prahy 13. Počet míst je omezený, svoji účast nahlaste na telefonním čísle 235 011 625 nebo 235 011 451.
listopad
 • 1.11.Kurz Beta Setkání v 10 hodin v Komunitním centru bude věnováno tématu: Radostná víra Jana Zahradníčka. Přednáší a moderuje ThLic. Mgr. Tomáš Sixta.
 • 1.11.Dušičkové zpovídání v kostele sv. Prokopa
 • 2.11.Dušičkové zpovídání v kostele sv. Jakuba
 • 4.11.Mše sv. na stodůleckém hřbitově V rámci Památky zesnulých bude v 16:00 sloužena mše svatá u kaple na hřbitově ve Stodůlkách. Večerní mše v 18:00 s nedělní platností zůstává beze změny.
 • 5.11.Mozartovo Requiem Koncert Mozartova Requiem provede komorní soubor Piccola orchestra a komorní smíšený sbor Piccola cora pod taktovkou Marka Valáška – 16:00 v kostele sv. Prokopa
 • 5.11.Farní káva Setkání u kávy po ranní mši sv. na stodůlecké faře.
 • 5.11.Prodej knih v KC
 • 6.11.Zdravotní cvičení pro ženy i muže v 18:30 hodin v KC.
 • 9.11.Křesťané III. věku - v 16 hodin v KC setkání nad Biblí.
 • 13.11.Zdravotní cvičení pro ženy i muže v 18:30 hodin v KC.
 • 15.11.Kurz Beta Setkání v 10 hodin v Komunitním centru bude věnováno tématu: Víra jako kotva našeho života v básních Ivana M. Jirouse. Přednáší a moderuje ThLic. Mgr. Tomáš Sixta.
 • 15.11.Povídání o zpovědi Povede P. Jan Kotas v KC sv. Prokopa od 16 hodin. Je určeno především rodičům dětí, které letos přistoupí poprvé k 1. sv. přijímání. Zváni jsou i rodiče dětí, které již ke svátosti přistupují.
 • 16.11.Deskohraní Od 19 hodin se na faře koná společné hraní deskových her pro všechny věkové kategorie. Bližší informace: [email protected]
 • 19.11.Farní káva Setkání u kávy po ranní mši sv. na stodůlecké faře.
 • 20.11.Zdravotní cvičení pro ženy i muže v 18:30 hodin v KC.
 • 20.11.Modlitba chval V kostele sv. Prokopa od 19:30. Večerem provází chválová kapela TEENband.
 • 23.11.Dříve narození od 16 hodin v KC.
 • 24.11.1. sv. zpověď
 • 25.11.1. sv. zpověď
 • 27.11.Zdravotní cvičení pro ženy i muže v 18:30 hodin v KC.
 • 28.11.Adventní floristika Možnost vyrobit si adventní věnec pod vedením zkušené floristky je od 11 hodin v Komunitním centru. Veškeré potřeby budou připraveny. Tuto akci pořádáme ve spolupráci s MČ Prahy 13. Počet míst je omezený, svoji účast nahlaste na telefonním čísle 235 011 625 nebo 235 011 451.
 • 29.11.Kurz Beta Setkání v 10 hodin v Komunitním centru bude věnováno tématu: Modlitba jako zápas: hledání Boha v současné české poezii. Přednáší a moderuje ThLic. Mgr. Tomáš Sixta.
prosinec
 • 2.12.Jarmark CMŠ Srdíčko
 • 3.12.Farní káva Setkání u kávy po ranní mši sv. na stodůlecké faře.
 • 3.12.Prodej knih v KC
 • 3.12.Žehnání adventních věnců
 • 4.12.Zdravotní cvičení pro ženy i muže v 18:30 hodin v KC.
 • 4.12.Vernisáž výstavy
 • 5.12.

  Mikulášská besídka

  V 17,30 hodin zveme všechny děti do Komunitního centra sv. Prokopa na setkání se sv. Mikulášem, který dorazí v doprovodu laskavých andělů. Prosíme o přihlášení . Příspěvek na mikulášský balíček je 100 Kč na rodinu, platba bude probíhat v hotovosti na místě. Přihlašování bude možné do 1. 12. nebo do naplnění kapacity.

 • 7.12.Křesťané III. věku - v 16 hodin v KC setkání nad Biblí.
 • 11.12.Zdravotní cvičení pro ženy i muže v 18:30 hodin v KC.
 • 14.12.Deskohraní Od 19 hodin se v Komunitním centru v klubovně „Garáž“ koná společné hraní deskových her pro všechny věkové kategorie. Bližší informace: [email protected]
 • 17.12.Farní káva Setkání u kávy po ranní mši sv. na stodůlecké faře.
 • 19.12.Adventní koncert v kostele sv. Jakuba
 • 19.12.Předvánoční zpovídání v týdnu od 19. do 23. 12.
 • 21.12.Dříve narození od 16 hodin v KC.