Letnice ve Stodůlkách

Letnice ve Stodůlkách

Datum a čas

18.5.2024 od 19:00 do 21:00

Místo uskutečnění

kostel sv. Jakuba St.

Detaily oznámení
Kategorie: Vlastní
Sdílet:

Letnice ve Stodůlkách

Milí spolufarníci, 
rádi bychom vás pozvali na vigilii k Duchu Svatému v předvečer Letnic. Duch Svatý je postavou Boží Trojice, která je pro některé z nás možná nejméně uchopitelná. Nicméně při všech důležitých okamžicích našeho lidstva je On s námi. Byl tu při stvoření světa, mluvil skrz proroky, Pana Maria počala z Ducha Svatého a také sestoupil na Ježíšovy učedníky. Věříme, že tehdy působení Ducha Svatého neskončilo, ale že sestupuje na každého, kdo ho o to prosí a naplňuje náš život živou vírou. Jen díky Jeho působení získáváme schopnost konat zázraky a zvěstovat Evangelium, jako to dělali učedníci.
Během vigilie budeme prosit Ducha Svatého, aby sestoupil do naší farnosti a do našich životů. Budeme moc rádi, když se k nám přidáte. Předpokládaný konec je ve 21:00.
Před sesláním Ducha Svatého se doporučuje svátost smíření, účast na mši svaté, která bude od 18:00, a devítidenní novéna k Duchu Svatému, kterou najdete například na stránkách: vojtechkodet.cz

https://vojtechkodet.cz/modlitby/k-duchu-svatemu/svatodusni-novena1