Oznámení o nové akci

Postní duchovní obnova

Datum začátku - Datum konce

6.3.2023 - 3.4.2023

Čas začátku - Čas konce

18:30 - 20:00

Cena

Vstup zdarma

Detaily oznámení
Kategorie: Vlastní
Sdílet:
Popis oznámení

Obecné informace 

Letošní postní duchovní obnova bude probíhat průběžně po celou postní dobu, každé pondělí od 27. února do 3. dubna.

Cílem duchovní obnovy je poskytnout pravidelný prostor pro ztišení, modlitbu a přípravu na velikonoční svátky. Každé setkání bude mít přibližně tuto strukturu: 18:30 meditativní písně z Taizé, 18:45 výklad starozákonního čtení z velikonoční vigilie, 19:05 tichá adorace před Nejsvětější svátostí.

Je možné přijít jednou nebo opakovaně, na celý večer nebo jen jeho část.

Duchovní obnovu vede P. Radek a jáhen Matěj. K duchovnímu rozhovoru je k dispozici jáhen Matěj a Františka Muchová, ke zpovědi P. Radek.

Poznámky z prvního večera 

Biblický text Gn 1,1-2,2 naleznete například v misále

1) Svět není dílem náhody, Bůh stvořil svět, protože ho chtěl.

Na rozdíl od podobných mytologií o stvoření světa z té doby není v biblickém vyprávění svět výsledkem náhody, chaosu nebo války bohů. Bůh chtěl tento svět, proto ho tvoří.

2) Svět je dobrý. A člověk je dobrý jako součást světa.

Po každé části stvoření Bůh říká, že “je to dobré”. Po stvoření člověka Bůh neříká hned “je to dobré”, ale až když se podívá na vše dohromady, říká že celek velmi dobrý. Svět je dobrý a člověk je dobrý jako součást tohoto světa, ne když z něho bude utíkat nebo se nad něj vyvyšovat.

3) Jedině Bůh vládne nad tímto světem.

Čtvrtý den Bůh tvoří slunce a měsíc. Nejsou to bohové, jak tou dobou věřili Babyloňané, jsou to jenom lampy, které svítí. Nemusíme se bát, některé věci a záležitosti na Zemi mohou vypadat mocně jako bohové, ale jediným vládcem nad Zemí je ve skutečnosti Bůh.

4) Člověk má být obraz Boží.

Tvůrce tvoří tvůrce, člověk má být kreativní a tvořit, tak je obrazem Božím.

5) Člověk má chránit stvoření a mít za něj odpovědnost.

Slova “vládnout” a “podmanit” mohou znamenat v hebrejštině spíše “převzít odpovědnost za rozkvět” a “nohou ochránit slabšího před silnějším”. Člověk tak má chránit stvoření a převzít zodpovědnost za rozkvět Božího království.

"Úkoly" z prvního večera 

Pokud chcete, můžete navázat na setkání s Božím slovem také aktivitou v týdnu například následujícím způsobem: 

1) Najděte si alespoň jednou během týdne čas na hodinovou procházku přírodou. Nesoustřeďte se u toho na nic jiného než na vnímání stvoření. Nad ničím nepřemýšlejte, ničeho se nesnažte dosáhnout, jenom prostě vnímejte Boží stvoření. Když se přistihnete, že nad něčím přemýšlíte, zpomalte a vraťte se k pouhému vnímání Božího stvoření.

2) Poděkujte, že svět je dobrý a že člověk je dobrý jako součást tohoto světa.

3) Až budete přesně za 40 dní při Velikonoční vigílii poslouchat o Stvoření světa vzpomeňte si na svojí procházku v přírodě. To že Ježíš vstal zmrtvých se netýká jenom člověka, ale celého stvoření. 

4) Těšte se na Velikonoce!