Postní duchovní obnova

Postní duchovní obnova

Datum a čas začátku

19.2.2024 19:30

Datum a čas konce

4.3.2024 20:45

Místo uskutečnění

Komunitní centrum sv. Prokopa

Detaily oznámení
Kategorie: Vlastní
Sdílet:

Postní duchovní obnova

Letošní postní duchovní obnova bude první tři pondělní večery v postní době. Témata: Sebezápor, Almužna, Modlitba.

Cílem duchovní obnovy je poskytnout pravidelný prostor pro ztišení, modlitbu a přípravu na velikonoční svátky.

 

Program každého večera:

19:30 modlitba se zpěvy Taizé
19:45 čtení z Písma a promluva
20:00 - 20:30/20:45 adorace + svátost smíření či duchovní rozhovor.